100% premii za przystąpienie, do €500
Warunki przyznawania premii

1. Premia za przystąpienie jest obliczana i przekazywana na konto w następujący sposób: Kwota premii jest równa kwocie pierwszej wpłaty do wartości €500. €1 z premii będzie przekazywane na konto dla każdych €5 wpłaconych jako prowizja, do momentu wyczerpania się sumy premii.

2. Do obliczania premii liczą się jedynie prowizje dla stołów gry na prawdziwą gotówkę.

3. Premia dotyczy jedynie pierwszych wpłat nowych graczy w PokerGalaxy.

4. Dozwolone jest tylko jedno konto na osobę i na gospodarstwo domowe. Jeśli gracz posiada już kilka kont, nie jest uprawniony do skorzystania z oferty na kontach dodatkowych. Każdy gracz usiłujący skorzystać z kilku premii, do których nie jest uprawniony, straci swoje konta. Wszelkie kwoty wygranych znajdujące się na tych kontach zostaną unieważnione, a wszystkie wypłaty wycofane.

5. Wszelkie promocje dostępne są tylko raz dla każdej osoby, rodziny, adresu domowego, numeru karty kredytowej i środowiska, w którym występuje współużytkowanie komputera (uniwersytet, świetlica, szkoła, biblioteka publiczna, itd.).

6. Jeśli podczas gry przy stole pokerowym gracz wygra sumę lub uzyska prawo do udziału promocji, które Zarząd ocenia jako warte publikacji, zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania pseudonimu gracza w ogłoszeniach o takim wydarzeniu.

7. W przypadku sporu, decyzja Kierownika Salonu Pokerowego lub decyzja Boss Media AB będzie ostateczna i wiążąca. Nie będzie w takiej sprawie wymieniana żadna korespondencja.

8. Osoby przystępujące, które nie spełniają podanych Warunków niniejszej promocji, stracą prawo do premii, która zostanie wycofana z ich kont w grze.

9. Salon pokerowy zastrzega sobie w stosunku do osób, które próbują nielegalnie uzyskać prawo do promocji, możliwość odebrania tym osobom dostępu do wszelkich innych promocji oraz zablokowania ich kont, a także przekazania wszelkich informacji o takich osobach innym operatorom salonów pokerowych Boss Media. Osoby te nie będą miały prawa uczestnictwa w promocjach w żadnych salonach pokerowych korzystających z usług Boss Media.

10. Klienci będący obywatelami Chin i Korei nie są uprawnieni do otrzymania tej premii.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków promocji bez uprzedzenia.